کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
بسا سخن که از حمله کارگرتر بود . [نهج البلاغه]